Congres ICT en Overheid 2020

De praktijk van Common Ground

Welke stappen heeft uw gemeente al genomen?

8 oktober 2020 UITGESTELD

Congrescentrum De Werelt in Lunteren

Zoals u wellicht al heeft gehoord tijdens de persconferentie van de Nederlandse overheid zijn er in overleg met het RIVM strengere maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Het is helaas niet mogelijk om met de 100 reeds aangemelde deelnemers het congres door te laten gaan.
Om die reden hebben wij besloten het congres ICT & Overheid van 8 oktober 2020 te verzetten naar een nieuwe nader te bepalen datum. Over drie weken zullen wij kijken of de maatregelen versoepeld kunnen worden zodat wij u een nieuwe datum kunnen sturen.

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiƫnt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan; een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Data worden losgekoppeld van werkprocessen en applicaties. Gegevens worden maar een keer opgeslagen en steeds bij die bron opgehaald. Common Ground stelt gemeenten in staat om hun dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren om daarmee op een flexibele manier in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Common Ground geeft gemeenten ruimten om sneller te innoveren, maakt minder afhankelijk van leveranciers en geeft burgers en ondernemers meer inzicht in wat er met hun gegevens gebeurt.

De invoering en vormgeving van Common Ground gebeurt stapsgewijs, waarbij elke gemeente in eigen tempo de overstap kan maken.

Inmiddels zijn de Common Ground ontwikkelingen in volle gang. Diverse gemeenten hebben cases lopen die met de Common Ground principes werken. Maar wat zijn nu de lessen uit de praktijk? Hoe komen we tot invoer van Common Ground. Waar staan we nu en welke weg moeten we nog gaan?

Vragen die tijdens dit congres aan bod komen zijn:

  • Waar staan we met Common Ground?
  • Wat heeft het tot dusver opgeleverd? En wat zijn de knelpunten en uitdagingen?
  • Wat zijn voorbeelden van praktijkcases en wat werkte daarbij wel en wat niet?
  • Hoe houd je grip op Common Ground projecten. Hoe laat je de transitie zo soepel mogelijk verlopen? En hoe verklein je hierbij de kans op budgetoverschrijdingen?
  • Wat is de rol van de leverancier?

Binnenlands Bestuur organiseert het congres in samenwerking met de volgende partners: BMC en Universiteit Twente.

Sprekers

De eerste sprekers zijn bekend. De komende weken worden steeds meer sprekers aan het programma toegevoegd.

John van Dijk

Maarten van Haasteren

Cokky Hilhorst

Eelco Hotting

Ron van Beusekom

Martijn Groenewegen

Elisabeth van den Hoogen

Rene Torenvlied

Aanmelden

Meld je aan voor het Congres ICT & Overheid 2020

Locatie

Hou me op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de evenementen van Binnenlands Bestuur, laat dan uw gegevens achter.


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: