Beleid en organisatie

14:00 – 15:00 uur | Plenaire sessie

Besturen is ibesturen, maar wat vraag dat van de bestuurder – hoe zet die informatietechnologie op de bestuurlijke agenda? Hoe koppelt die ICT aan de strategische doelen van de organisatie? Hoe vormen de bestuurder en de ambtelijke leiding de perfecte tandem?

Sprekers:
Nathan Ducastel (directeur VNG Beleid Informatiesamenleving en directeur VNG Realisatie)
Nienke Weegink (directeur en CIO ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Hoogleraar Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

 

15:00 – 15:30 | Deelsessie 1

Informatietechnologie en de bestuurlijke-ambtelijke tandem.
Prachtig en noodzakelijk al die bestuurlijke ambities over de ontwikkeling van de gemeente, de openbare ruimte en het bedrijfsleven. Maar hoe krijg je als professional nu bestuurlijke aandacht voor het feit dat ontwikkeling op informatietechnologie noodzakelijk is om de ambities te verwezenlijken? En hoe richt je je ambtelijke organisatie in om die ambities waar te maken?

Giovanni Wouters, gemeentesecretaris bij de gemeente Gemert-Bakel, gaat in deze deelsessie in op de bestuurlijke-ambtelijke tandem die moet ontstaan. Wat is er voor nodig en welke valkuilen zijn er? Mathijs van Niel, programmanager Datagedreven Werken bij de gemeente Tilburg, en Martijn van Engelen, partner Digitale Transformatie bij BMC, gaan verder in gesprek over hoe dit in de praktijk handen en voeten krijgt.

 

15:30 – 16:00 | Deelsessie 2

Rijkszaak: Een zaakgericht perspectief op betrouwbare gegevensuitwisseling
Zaakgericht werken is één van de manieren waarop overheidsorganisaties invulling geven aan de landelijke strategie voor het realiseren van de Digitale Overheid. Deze digitaliseringsslag is een belangrijke voorwaarde voor gemeenten én de rijksoverheid om op toekomstvaste wijze invulling te blijven geven aan de maatschappelijke opgaven.

Rijkszaak is een zaaksysteem gebaseerd op het Pega Platform. Het is gecreëerd voor én door de Rijksoverheid en wordt als een ‘Zaaksysteem-as-a-Service’ door veel overheidsorganisaties succesvol ingezet. Hierbij worden zij ondersteund door een inmiddels zeer solide ecosysteem van partners.

Peter Brijs, programmamanager van DICTU Rijkszaak, en Marten Poutsma, accountmanager Pegasystems, vertellen wat hun bevindingen zijn van de positieve wisselwerking tussen zaakgericht werken enerzijds en betrouwbare gegevensuitwisseling anderzijds.