Het programma

25 mei 2021

Dagvoorzitter Cokky Hilhorst

Plenaire sessie

Wat zijn de principes van Common Ground en waar staan we nu? Hoe draagt een nieuw stelsel van gegevensuitwisseling bij aan opgavegericht werken? Hoe pak je het aan, wat heeft het voor gevolgen voor de eigen organisatie, wat zijn de eventuele valkuilen?

Sprekers:
Bas den Hollander (directeur Digitale Overheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Theo Peters (Lead architect/CTO VNG Realisatie). Hoogleraar Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

 

Deelsessie

Hoe breng je waarde vanuit data naar de burger?
Door data los te koppelen van applicaties en processen schept Common Ground de mogelijkheden om gemeentedata breed in te zetten. Dit kunnen gemeenten combineren met data van derden en zo ontstaan innovatieve mogelijkheden tot dienstverlening voor burgers en bedrijven.

De gemeente Waalwijk en SAS leggen vanuit visie en een praktijkvoorbeeld over economische zelfredzaamheid uit hoe daadwerkelijk meerwaarde uit data gehaald wordt die bijdraagt aan betere dienstverlening. Het gaat daarbij om de samenhang mens (kennis/kunde), techniek (AI/Analytics), data en processen (organisatie).

Sprekers:
Hans Snoeren – strategisch adviseur datamanagement gemeente Waalwijk en Glen van den Broek – Beleidsmedewerker Activering en Integratie gemeente Waalwijk
Andre van der Meer – Adviseur Overheid SAS

26 mei 2021

Dagvoorzitter Cokky Hilhorst

Plenaire sessie

Besturen is ibesturen, maar wat vraag dat van de bestuurder – hoe zet die informatietechnologie op de bestuurlijke agenda? Hoe koppelt die ICT aan de strategische doelen van de organisatie? Hoe vormen de bestuurder en de ambtelijke leiding de perfecte tandem?

Sprekers:
Nathan Ducastel (directeur VNG Beleid Informatiesamenleving en directeur VNG Realisatie)
Nienke Weegink (directeur en CIO ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

Deelsessie:

Informatietechnologie en de bestuurlijke-ambtelijke tandem.
Prachtig en noodzakelijk al die bestuurlijke ambities over de ontwikkeling van de gemeente, de openbare ruimte en het bedrijfsleven. Maar hoe krijg je als professional nu bestuurlijke aandacht voor het feit dat ontwikkeling op informatietechnologie noodzakelijk is om de ambities te verwezenlijken? En hoe richt je je ambtelijke organisatie in om die ambities waar te maken?

Giovanni Wouters, gemeentesecretaris bij de gemeente Gemert-Bakel, gaat in deze deelsessie in op de bestuurlijke-ambtelijke tandem die moet ontstaan. Wat is er voor nodig en welke valkuilen zijn er? Mathijs van Niel, programmanager Datagedreven Werken bij de gemeente Tilburg, en Martijn van Engelen, partner Digitale Transformatie bij BMC, gaan verder in gesprek over hoe dit in de praktijk handen en voeten krijgt.

27 mei 2021

Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

Hoe zijn de ambities te vertalen naar de planning en de uitvoering? En er moet een goede samenwerking zijn met marktpartijen – hoe is dat te bewerkstelligen?

Sprekers: Martiene Branderhorst (algemeen directeur Den Haag, lid Raad voor het Openbaar Bestuur), Nathalie van Berkel (UWV)

 

Deelsessies: <deze informatie volgt z.s.m.>


Binnenlands Bestuur en iBestuur organiseren dit congres in samenwerking met de volgende partners: