Het programma

Het congres ICT & Overheid wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum!

Wanneer: nader te bepalen
Waar: De Werelt, Lunteren

De visie Common Ground is veelbelovend. Door gemeenten, marktpartijen en ketenpartners wordt momenteel hard gewerkt aan het in de praktijk brengen van Common Ground. Wat is er gerealiseerd en wat komt eraan? Wat zijn de uitdagingen? Hoe ziet de transitiestrategie Common Ground eruit? Hoe kunnen partijen aanhaken op deze transitie?

Voorbeeld van een gemeente waar een project loopt gebaseerd op de Common Ground principes. Hoe zijn zij gestart? Welke traject liep hieraan vooraf? Wat is de huidige status en wat zijn de ervaringen?

Werken volgens de Common Ground principes vereist tijd, geld en inzet. Hoe maak je de transformatie naar Common Ground beheersbaar? Hoe zorg je dat de kosten niet enorm de pan uit rijzen?

Veilige, betrouwbare, transparante en snelle uitwisseling van gegevens is essentieel voor goede overheidsdienstverlening en om flexibel in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven. In de visie Common Ground wordt data rechtstreeks vanuit de bron gebruikt. Hiervoor is het NLX-stelsel ontwikkeld, naar analogie van de Estlandse X-road. In deze sessie wordt u meegenomen in de werking van NLX. Wat is nodig voor Regie op gegevens en hernieuwde grip op de spaghetti van koppelingen die is ontstaan?

Technologische innovaties zoals Common Ground gaan met een rap tempo door terwijl de waarde die het kan bieden aan organisaties veelal nog niet bekend is. Beleid, uitvoering en inspectie kunnen veel voordeel behalen bij het innoveren door vraagstukken meer multidisciplinair te behandelen. In deze lezing gaat het om het meekrijgen van stakeholders voor een duurzame digitale transformatie.

Door Common Ground verandert de rol van de leverancier. De afhankelijkheid van leveranciers wordt kleiner, maar hoe zien leveranciers en gemeenten deze nieuwe situatie voor zich?
Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen gaan Eddy van de Werken van Centric, Martijn Groenewegen van Gemeente Rotterdam en John van Dijk van VNG hierover in gesprek.


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: