Het programma

25 mei 2021

Dagvoorzitter Cokky Hilhorst

14:00 – 15:00 uur | Plenaire sessie

Wat zijn de principes van Common Ground en waar staan we nu? Hoe draagt een nieuw stelsel van gegevensuitwisseling bij aan opgavegericht werken? Hoe pak je het aan, wat heeft het voor gevolgen voor de eigen organisatie, wat zijn de eventuele valkuilen?

Sprekers:
Bas den Hollander (directeur Digitale Overheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Theo Peters (Lead architect/CTO VNG Realisatie).
Hoogleraar Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

 

15:00 – 15:30 uur | Deelsessie 1

1.) Hoe breng je waarde vanuit data naar de burger?
Door data los te koppelen van applicaties en processen schept Common Ground de mogelijkheden om gemeentedata breed in te zetten. Dit kunnen gemeenten combineren met data van derden en zo ontstaan innovatieve mogelijkheden tot dienstverlening voor burgers en bedrijven.

De gemeente Waalwijk en SAS leggen vanuit visie en een praktijkvoorbeeld over economische zelfredzaamheid uit hoe daadwerkelijk meerwaarde uit data gehaald wordt die bijdraagt aan betere dienstverlening. Het gaat daarbij om de samenhang mens (kennis/kunde), techniek (AI/Analytics), data en processen (organisatie).

Sprekers:
Hans Snoeren – strategisch adviseur datamanagement gemeente Waalwijk en Glen van den Broek – Beleidsmedewerker Activering en Integratie gemeente Waalwijk
Andre van der Meer – Adviseur Overheid SAS

 

15:30 – 16:00 uur | Deelsessie 2

2.) Vertrouwen komt te voet en gaat te paard – de relatie tussen burger en overheid

In de relatie tussen burger en overheid speelt vertrouwen een essentiële rol. Gemeenten die vertrouwen krijgen en behouden, zijn organisaties die de mens centraal stellen en burgers als waardige, betrokken participanten zien. Transparantie (in álle cijfers) en dienstverlening naar burgers is essentieel hierbij. Maar wie ‘buiten’ goed wil organiseren, moet ‘binnen’ zorgen voor een integrale en gestroomlijnde manier van werken.

Hein Keijzer, adviseur overheid bij SAP, geeft in deze deelsessie inzicht in waarom organisatiebrede informatievoorziening, datagedreven keuzes en digitale interactie met burgers leiden tot een verbetering van het vertrouwen tussen burger en overheid. Daarnaast legt hij uit, op basis van praktijkvoorbeelden van onder meer Nederlandse gemeenten en een aantal EU-gemeenten zoals Parijs, Hamburg en Kopenhagen, hoe je een dergelijke visie kunt realiseren. U krijgt antwoord op vragen als: Waar begin ik? Wat zijn uitdagingen die ik tegen ga komen?

Spreker:
Hein Keijzer – Adviseur Overheid SAP.

26 mei 2021

Dagvoorzitter Cokky Hilhorst

14:00 – 15:00 uur | Plenaire sessie

Besturen is ibesturen, maar wat vraag dat van de bestuurder – hoe zet die informatietechnologie op de bestuurlijke agenda? Hoe koppelt die ICT aan de strategische doelen van de organisatie? Hoe vormen de bestuurder en de ambtelijke leiding de perfecte tandem?

Sprekers:
Nathan Ducastel (directeur VNG Beleid Informatiesamenleving en directeur VNG Realisatie)
Nienke Weegink (directeur en CIO ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Hoogleraar Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

 

15:00 – 15:30 | Deelsessie 1

Informatietechnologie en de bestuurlijke-ambtelijke tandem.
Prachtig en noodzakelijk al die bestuurlijke ambities over de ontwikkeling van de gemeente, de openbare ruimte en het bedrijfsleven. Maar hoe krijg je als professional nu bestuurlijke aandacht voor het feit dat ontwikkeling op informatietechnologie noodzakelijk is om de ambities te verwezenlijken? En hoe richt je je ambtelijke organisatie in om die ambities waar te maken?

Giovanni Wouters, gemeentesecretaris bij de gemeente Gemert-Bakel, gaat in deze deelsessie in op de bestuurlijke-ambtelijke tandem die moet ontstaan. Wat is er voor nodig en welke valkuilen zijn er? Mathijs van Niel, programmanager Datagedreven Werken bij de gemeente Tilburg, en Martijn van Engelen, partner Digitale Transformatie bij BMC, gaan verder in gesprek over hoe dit in de praktijk handen en voeten krijgt.

 

15:30 – 16:00 | Deelsessie 2

Rijkszaak: Een zaakgericht perspectief op betrouwbare gegevensuitwisseling
Zaakgericht werken is één van de manieren waarop overheidsorganisaties invulling geven aan de landelijke strategie voor het realiseren van de Digitale Overheid. Deze digitaliseringsslag is een belangrijke voorwaarde voor gemeenten én de rijksoverheid om op toekomstvaste wijze invulling te blijven geven aan de maatschappelijke opgaven.

Rijkszaak is een zaaksysteem gebaseerd op het Pega Platform. Het is gecreëerd voor én door de Rijksoverheid en wordt als een ‘Zaaksysteem-as-a-Service’ door veel overheidsorganisaties succesvol ingezet. Hierbij worden zij ondersteund door een inmiddels zeer solide ecosysteem van partners.

Peter Brijs, programmamanager van DICTU Rijkszaak, en Marten Poutsma, accountmanager Pegasystems, vertellen wat hun bevindingen zijn van de positieve wisselwerking tussen zaakgericht werken enerzijds en betrouwbare gegevensuitwisseling anderzijds.

27 mei 2021

Dagvoorzitter Cokky Hilhorst en Elisabeth van den Hoogen

14:00 – 15:00 | Plenaire sessie

Hoe zijn de ambities te vertalen naar de planning en de uitvoering? En er moet een goede samenwerking zijn met marktpartijen – hoe is dat te bewerkstelligen?

Sprekers: Martiene Branderhorst (algemeen directeur Den Haag, lid Raad voor het Openbaar Bestuur)
Nathalie van Berkel (lid van de raad van bestuur van het UWV)
Hoogleraar Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

 

15:00 – 15:30 | Deelsessie 1

Hoe realiseer je succesvolle digitale transformaties in alle Nederlandse gemeenten?

In Denemarken gebruiken inmiddels alle gemeenten state-of-the-art systemen rondom digitale burgerinteractie. Rond 2015 besloot KOMBIT, het Deense equivalent van VNG Realisatie, om architectuurprincipes te implementeren die vergelijkbaar zijn met Common Ground. Vervolgens zijn in alle gemeenten de IT-backend systemen voor welzijn radicaal gemoderniseerd.

In deze deelsessie geven sprekers van KOMBIT en Netcompany voorbeelden uit de praktijk en gaan hierover in gesprek met VNG Realisatie. Eén van de centrale vragen is hoe de Deense burger de diensten van zijn gemeente en ketenpartners ervaart als één gestroomlijnde overheid. Ook geven de Deense sprekers prijs hoe het gelukt is om alle gemeenten mee te krijgen.

Sprekers:
Thomas Rysgaard Christiansen – CEO KOMBIT Denemarken
Maarten Bruinsma – Transitiemanager Common Ground VNG Realisatie
Gustaf Löfberg – Country Manager Netcompany Denemarken
Sander Kluin – Country Manager Netcompany Nederland


15:30 – 16:15
 | Slotdebat

Onder leiding van Elisabeth van den Hoogen volgt er een live uitgezonden debat, waarin Elisabeth in debat gaat met de sprekers van de plenaire sessies.


Binnenlands Bestuur en iBestuur organiseren dit congres in samenwerking met de volgende partners: