Visie

14:00 – 15:00 uur | Plenaire sessie

Wat zijn de principes van Common Ground en waar staan we nu? Hoe draagt een nieuw stelsel van gegevensuitwisseling bij aan opgavegericht werken? Hoe pak je het aan, wat heeft het voor gevolgen voor de eigen organisatie, wat zijn de eventuele valkuilen?

Sprekers:
Bas den Hollander (directeur Digitale Overheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Theo Peters (Lead architect/CTO VNG Realisatie).
Hoogleraar Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

 

15:00 – 15:30 uur | Deelsessie 1

1.) Hoe breng je waarde vanuit data naar de burger?
Door data los te koppelen van applicaties en processen schept Common Ground de mogelijkheden om gemeentedata breed in te zetten. Dit kunnen gemeenten combineren met data van derden en zo ontstaan innovatieve mogelijkheden tot dienstverlening voor burgers en bedrijven.

De gemeente Waalwijk en SAS leggen vanuit visie en een praktijkvoorbeeld over economische zelfredzaamheid uit hoe daadwerkelijk meerwaarde uit data gehaald wordt die bijdraagt aan betere dienstverlening. Het gaat daarbij om de samenhang mens (kennis/kunde), techniek (AI/Analytics), data en processen (organisatie).

Sprekers:
Hans Snoeren – strategisch adviseur datamanagement gemeente Waalwijk en Glen van den Broek – Beleidsmedewerker Activering en Integratie gemeente Waalwijk
Andre van der Meer – Adviseur Overheid SAS

 

15:30 – 16:00 uur | Deelsessie 2

2.) Vertrouwen komt te voet en gaat te paard – de relatie tussen burger en overheid

In de relatie tussen burger en overheid speelt vertrouwen een essentiële rol. Gemeenten die vertrouwen krijgen en behouden, zijn organisaties die de mens centraal stellen en burgers als waardige, betrokken participanten zien. Transparantie (in álle cijfers) en dienstverlening naar burgers is essentieel hierbij. Maar wie ‘buiten’ goed wil organiseren, moet ‘binnen’ zorgen voor een integrale en gestroomlijnde manier van werken.

Hein Keijzer, adviseur overheid bij SAP, geeft in deze deelsessie inzicht in waarom organisatiebrede informatievoorziening, datagedreven keuzes en digitale interactie met burgers leiden tot een verbetering van het vertrouwen tussen burger en overheid. Daarnaast legt hij uit, op basis van praktijkvoorbeelden van onder meer Nederlandse gemeenten en een aantal EU-gemeenten zoals Parijs, Hamburg en Kopenhagen, hoe je een dergelijke visie kunt realiseren. U krijgt antwoord op vragen als: Waar begin ik? Wat zijn uitdagingen die ik tegen ga komen?

Spreker:
Hein Keijzer – Adviseur Overheid SAP.