Visie

Plenaire sessie

Wat zijn de principes van Common Ground en waar staan we nu? Hoe draagt een nieuw stelsel van gegevensuitwisseling bij aan opgavegericht werken? Hoe pak je het aan, wat heeft het voor gevolgen voor de eigen organisatie, wat zijn de eventuele valkuilen?

Sprekers:
Bas den Hollander (directeur Digitale Overheid ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Theo Peters (Lead architect/CTO VNG Realisatie). Hoogleraar Cokky Hilhorst leidt het onderlinge gesprek.

 

Deelsessie

Hoe breng je waarde vanuit data naar de burger?
Door data los te koppelen van applicaties en processen schept Common Ground de mogelijkheden om gemeentedata breed in te zetten. Dit kunnen gemeenten combineren met data van derden en zo ontstaan innovatieve mogelijkheden tot dienstverlening voor burgers en bedrijven.

De gemeente Waalwijk en SAS leggen vanuit visie en een praktijkvoorbeeld over economische zelfredzaamheid uit hoe daadwerkelijk meerwaarde uit data gehaald wordt die bijdraagt aan betere dienstverlening. Het gaat daarbij om de samenhang mens (kennis/kunde), techniek (AI/Analytics), data en processen (organisatie).

Sprekers:
Hans Snoeren – strategisch adviseur datamanagement gemeente Waalwijk en Glen van den Broek – Beleidsmedewerker Activering en Integratie gemeente Waalwijk
Andre van der Meer – Adviseur Overheid SAS