Gemeentelijke case: Common ground in de praktijk

Voorbeeld van een gemeente waar een project loopt gebaseerd op de Common Ground principes. Hoe zijn zij gestart? Welke traject liep hieraan vooraf? Wat is de huidige status en wat zijn de ervaringen?