Common Ground: waarom en waar staan we?

De visie Common Ground is veelbelovend. Door gemeenten, marktpartijen en ketenpartners wordt momenteel hard gewerkt aan het in de praktijk brengen van Common Ground. Wat is er gerealiseerd en wat komt eraan? Wat zijn de uitdagingen? Hoe ziet de transitiestrategie Common Ground eruit? Hoe kunnen partijen aanhaken op deze transitie?