Van spaghetti naar Regie op gegevens met NLX

Veilige, betrouwbare, transparante en snelle uitwisseling van gegevens is essentieel voor goede overheidsdienstverlening en om flexibel in te kunnen spelen op maatschappelijke opgaven. In de visie Common Ground wordt data rechtstreeks vanuit de bron gebruikt. Hiervoor is het NLX-stelsel ontwikkeld, naar analogie van de Estlandse X-road. In deze sessie wordt u meegenomen in de werking van NLX. Wat is nodig voor Regie op gegevens en hernieuwde grip op de spaghetti van koppelingen die is ontstaan?