Eddy van de Werken

Eddy van de Werken coördineert alle ontwikkelingen die Centric doet in het kader van Common Ground. Hij is daarnaast ook deelnemer aan het Common Gound groeipactoverleg. Centric is als belangrijke partner voor de Nederlandse lokale overheid  nauw betrokken bij de Common Ground ontwikkelingen. Centric draagt al tientallen jaren zorg voor betrouwbare en veilige domeinoplossingen met tienduizenden tevreden gebruikers. Met deze kennis en kunde levert Centric een bijdrage aan de modernisering van de informatiehuishouding van de lokale overheden, zoals deze door VNG-Realisatie wordt aangestuurd. Tevens is Eddy binnen Centric actief op de productlijnen Sociaal Domein en Privacy.

Linkedin