John van Dijk

John van Dijk is bij VNG Realisatie verantwoordelijk voor Team Markt en Overheid. Vanuit zijn rol is hij nauw betrokken bij het – samen met gemeenten, ketenpartners en marktpartijen – realiseren van de visie Common Ground. Hij heeft daarbij goed overzicht van de verschillende standpunten én belangen. John is penvoerder van het Groeipact Common Ground en de position paper over I-sourcing Common Ground. Gedurende zijn carrière heeft John veel kennis en ervaring opgedaan met publiek-publiek en publiek-private samenwerking.

Linkedin