Martijn Groenewegen

Martijn is hoofd (digitale) strategie en ondersteuning van gemeente Rotterdam. Hij heeft de afgelopen jaren het informatiemanagement opgezet en de verandering van shared service naar regisseur van vernieuwing helpen mogelijk maken. Hij is gedreven om de dienstverlening van de overheid te verbeteren door te innoveren – veelal met behulp van technologie zoals robotisering, low-coding, chat etc.. Momenteel werkt hij aan onder andere de transitiestrategie Common Ground, opschaling van agile werken, een nieuwe opzet van Strategisch portfoliomanagement.