Workshops

Tijdens het congres kunt u diverse workshops volgen. Hieronder vind u alvast een paar workshops met een korte inhoudelijke beschrijving.
Alle deelnemers krijgen vlak voor het congres een e-mail om zich alvast aan te melden voor de workshops.

Besturen in een technologische samenleving: de opkomst van algoritmisch bestuur

In deze workshop wordt de opkomst van algoritmisch bestuur geschetst. Met de ontwikkeling van de smart city, Internet of Things en de productie big data worden binnen overheidsorganisaties in toenemende mate gebruik gemaakt van algoritmen in het algemeen en AI in het bijzonder. Bijvoorbeeld in juridische processen, het uitvoeren van de sociale zekerheid, of in politiewerk. In deze workshop wordt ingegaan op het politiek-bestuurlijke krachtenveld waarbinnen algoritmisch bestuur zich manifesteert. Sprekers zijn Rene Torenvlied (hoogleraar Publiek Management Universiteit Twente) en Ringo Ossewaarde (universitair hoofddocent Bestuur, Samenleving en Technologie Universiteit Twente).

Common Ground; de heilige graal voor verantwoord datagebruik door gemeenten?

De 6 architectuurprincipes van Common Ground zijn belangrijk voor het gebruik en toepassen van data voor de maatschappelijke uitdagingen waar gemeenten nu voor staan. Maar de praktijk is weerbarstig. Wat zijn aandachtspunten bij de verschillende principes en hoe kun je deze in de praktijk oplossen? Zijn er naast de Common Ground principes nog andere aandachtspunten te benoemen bij het goed inzetten en gebruik van data binnen gemeenten? In deze sessie gaan we samen met de deelnemers dieper in op de aandachtspunten die het gebruik van data met zich meebrengen en geven we handvatten om deze op te lossen. Spreker: Martijn van Engelen, BMC


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: